Program (po slovensky)

10:00   III. Regionálne stretnutie Židovských náboženských obcí a spoločenstiev

Téma: podpora regionalizmu, možnosti spolupráce, budúcnosť obcí

Úloha obce v dnešných dňoch – prednáška budúceho rabína Pála Megyesa

Pál Megyes je poslucháčom Židovskej univerzity v Budapešti, od roku 2008 sa pravidelne zúčastňuje na akciách v našej obci

12:30   Kóšer obed v Menháze (žiadame záujemcov, aby sa vopred prihlásili)

Na našich hostí čakajú predsviatočné gastronomické špeciality rabínovej manželky Biny Stiefel.

13:30   Očakávanie Vysokých jesenných sviatkov – myšlienky piešťanského  rabína  Zeeva Stiefela

Rabín Zeev Stiefel sa narodil v Atlante, svoje rabínske a kantorské štúdiá ukončil v USA. Na Slovensko prišiel so svojou manželkou Binou ako vyslanec Chabad Lubavič v roku 2004. Od roku 2007 žijú v Piešťanoch, majú tri deti. Okrem pôsobenia v miestnej komunite je jeho úlohou podporovať náboženský život všetkých malých náboženských obcí v štáte.

14:00   Korenie a duša – prezentácia Eszter Bodrogi (Fűszeres) o tajomstvách židovskej kuchyne

Úspešná kniha Eszter Bodrogi  Korenie a duša – židovská kuchyňa tu a teraz vyšla  iba nedávno. Autorka orem toho prevádzkuje na internete populárny gastronomický blog. Popri prezentácii knihy sa záujemcovia môžu dozvedieť aj niečo viac o príprave jedla.

14:40   Pôvod a symbolika okrasných prvkov Tóry – prednáška Mgr. Jany Švantnerovej, kunsthistoričky

Mgr. Jana Švantnerová je mladá bratislavská kunsthistorička, ktorá už roky skúma pôvod a symboliku židovských predmetov. Jej prednáška bude veľmi zaujímavá pre všetkých záujemcov.

15:15   Odovzdávanie cien Kehila a Kehila Haver v synagóge

15:30   Koncert skupiny Fourtissimo v synagóge

Orchester vedený štyrmi súrodencami Kunovcami príde z Budapešti a prednesie neobyčajné židovské a izraelské skladby.

„Orchester Fourtissimo má už 15 rokov, dostal ocenenie Príma, viackrát zvíťazil v mnohých súťažiach a dnes je najuznávanejším a najznámejším interpretom inštrumentálnej-crossover hudby v krajine. Skupina za celú dobu precestovala so svojou hudbou skoro celý svet.“  – www.fourtissimo.hu

%d blogger ezt szereti: